..  

บริษัท ไทยเซเซน จำกัด
เราคือผู้นำในการผลิตและจำหน่ายลวดสแตนเลสคุณภาพสูงในประเทศไทย
 
 
English Language
 
nitaya@t-seisen.com     0-2324-0414 - 6  ต่อ 115  
Home > สินค้าและผลิตภัณฑ์ > กิจกรรม KY คืออะไร

สินค้าและผลิตภัณฑ์

สินค้าและผลิตภัณฑ์

บทความและสาระน่ารู้

ข่าวและกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา

    _

แกลเลอรี่รูปภาพ

กิจกรรม KY คืออะไร

กิจกรรม KY คืออะไร

                หลักสำคัญของการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์คือ ต้องให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในที่ทำงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัย โดยการช่วยกันระดมสมอง  เพื่อออกความคิดเห็นในการป้องกันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้น

                ในขั้นแรก ก่อนที่จะเริ่มทำงานให้ทุกคนช่วยกันระดมสมอง เพื่อออกความเห็นว่า “มีอันตรายอะไรซ่อนเร้นอยู่ในการปฏิบัติงานบ้าง” แล้วให้หาสาเหตุที่สำคัญของอันตรายนั้น จากนั้นก็หามาตรการแก้ไขและตั้งเป้าหมายการแก้ไข แล้วให้ทุกคนปฏิบัติตามเป้าหมายนั้นๆ และเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีความปลอดภัยจริงๆ ก่อนลงมือปฏิบัติงานแต่ละครั้งจะมีการชี้นิ้ว ไปที่จุดสำคัญในการปฏิบัติงานพร้อมกัน เปล่งเสียงย้ำ วิธีการทำงานที่ถูกต้องและปลอดภัย กระบวนการดังกล่าวนี้ เป็นขั้นตอนของกิจกรรม KY นั่นเอง       

                มนุษย์ทุกๆ คน บางครั้งก็มักจะเผอเรอ เหม่อลอย ซุ่มซ่าม รวบรัด ลัดขั้นตอน เข้าใจผิล ตัดสินใจผิด ลักษณะการปฏิบัติงานของมนุษย์ดังกล่าวจะทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดได้ ซึ่งลักษณะเช่นนี้เรียกว่า ความผิดพลาดของมนุษย์ (HUMAN ERROR) ความผิดพลาดนี้เองที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ

                อุบัติเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของคน ดังนั้นเพื่อเป็นการกำจัดอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดนี้ จึงจำเป็นต้องดำเนินมาตรการแก้ไขทุกด้านรวมถึงอุปกรณ์ เครื่องจักร และมาตรการด้านบริหาร โดยให้การศึกษาอบรมและจัดหาเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

                นอกจากนั้นสิ่งที่จำเป็นมากคือ การพัฒนาจิตสำนึกต่ออันตรายของคนงาน ซึ่งทุกคนควรให้ความสนใจและเอาใจใส่ต่อขั้นตอนการทำงานให้มาก จะเห็นได้ว่าการดำเนินกิจกรรม KY ก็เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์เหล่านี้นั่นเอง 

 

กิจกรรม KY มี 3 ระดับ

                กิจกรรม KY มี 3 ระดับ ดังนี้

                1.ระดับหัวหน้า

                เมื่อหัวหน้า หรือผู้ควบคุมงาน ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานโดยใช้ 5W 1H (ใคร, อะไร, ที่ไหน, เมื่อไร, ทำไม, อย่างไร) ในการนี้หัวหน้าควรจะรวมจุดสำคัญของ KYT เข้าไว้ด้วย จากนั้นก็ให้พนักงานทบทวนเนื้อหา

                2.ระดับกลุ่ม          

                ก่อนเริ่มลงมือปฏิบัติงาน หรือระหว่างการทำงาน หรือหลังการทำงานกลุ่มทำงานควรได้มีการปรึกษาหารือ ช่วยกันคิด หรือทบทวนเรื่อง KY ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งการทำเช่นนี้เรียกว่าการประชุมกลุ่มทำงาน หรือที่เรียกว่า TOOL BOX MEETING (TBM) การทำ KYT ในระยะสั้นๆ นี้ มีหลายวิธี เช่น ONE POINT KYT เป็นต้น

                3.ระดับบุคคล

                ขั้นสุดท้าย เพื่อความแน่ใจว่าปลอดภัย ควรจะให้ทุกๆ คน ลองปฏิบัติจริงๆ โดยการทำถามตอบด้วยตัวเอง รวมทั้งวิธีการชี้มือและปากย้ำ 

 

การนำ KYT ไปใช้ในรูปแบบต่างๆ

                ได้มีการนำความรู้จาก KYT มาใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยได้หลายด้านดังนี้

            1.KY เพื่อสุขภาพ

                ในการที่จะทำให้เกิดการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ผู้ควบคุมงานจำเป็นจะต้องแน่ใจว่าคนงานมีสุขภาพดี โดยการสังเกต และสอบถามสุขภาพของลูกน้อง รวมทั้งให้พวกเขาแจ้งให้หัวหน้าทราบเองด้วย

            2.KY เพื่อการจราจร

                อุบัติเหตุทางการจราจรส่วนใหญ่เกิดจาก ความผิดพลาดของคน ดังนั้นการทำระยะสั้นๆ ก็จะได้ผลดี โดยการใช้คู่มือเกี่ยวกับการจราจร และเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัย ก็ต้องใช้วิธีการทำมือชี้และปากย้ำ ด้วย

            3.KY เพื่อ 4 ส

                (4 ส คือ 1.สะสาง (ทำให้เป็นระเบียบ)

                                2.สะดวก (วางของในที่ที่ควรอยู่)

                                3.สะอาด (ทำความสะอาด)

                                4.สุขลักษณะ (รักษาความสะอาด)

            4.KY ต่อประสบการณ์ที่เกือบพลาด (NEAR-MISS KY)

                ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับรู้เรื่องที่เกือบพลาดโดยการใช้ภาพบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เกือบพลาด และใช้วิธี KY ระยะสั้นร่วมด้วย

            5.KY เพื่อสถานที่อยู่อาศัย

                ได้มีการนำความรู้เรื่อง KY ที่พัฒนาในสถานที่ทำงาน เช่นการทำมือชี้และปากย้ำ มาใช้ในบ้านเพื่อให้เกิดความปลอดภัยได้เช่นกัน 

 

QMS:TQ003
JIS No.
JQTH 08002
 
บริษัท ไทยเซเซน จำกัด
เราคือโรงงานผลิตลวดสแตลเลสคุณภาพสูงในประเทศไทย ผลิตเส้นลวดสแตนเลสสำหรับใช้งานทั่วไป ลวดสแตนเลสสำหรับทำน๊อตสกรู ลวดสแตนเลตสำหรับตะข่าย ลวดสแตนเลสสำหรับทำสปริง ลวดสแตนเลสสำหรับงานเชื่อมหรือลวดเชื่อม
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู เลขที่ 533 หมู่4 ซอย8 ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย
ติดต่อ : คุณ นิตยา อีเมล์ : nitaya@t-seisen.com  TEL.02 324 0414-6 ต่อ 115 FAX : 02 324 0419